นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา www.faz123.net เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา ไม่ส่าจะเป็นใรเรื่องของข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลด้านการเงิน ทางเรามีความปลอดภัยระดับสูง และมั่นคงในทุกๆด้าน ผู้ใช้บริการทุกท่านจะหมดกังวลในเรื่องนี้ไปได้เลย

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์ของเรา

  • ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า www.faz123.net
  • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ www.faz123.net ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

เว็บไซต์ www.faz123.net ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เราขอรับประกันว่าข้อมูลของสมาชิกทุกท่านหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์จะไม่มีการรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกอย่างแน่นอน

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์ www.faz123.net ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ามาใช้บริการภายในเว็บของเรา

www.faz123.net เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานภายในเว็บไซต์ดังนี้

  • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
  • เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ วิจัยทางการตลาด
  • เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์ใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และสมาชิกภายในเว็บไซต์ทุกท่าน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บนเว็บไซต์ www.faz123.net อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์ www.faz123.net ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นทางเว็บของเราจึงขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านจะเข้าไปเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

ท่านจะติดต่อ www.faz123.net และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อเสนอแนะอยากเพิ่มเติมให้เว็บของเราทราบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้ ที่ทางเราได้จัดเตรียมไว้ให้

จัดทำนโยบายโดย faz123 (www.faz123.net)